personer

Tiina Paajanen

Sitra

Vem?

Tiina Paajanen arbetar som expert inom projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi. Hon är särskilt insatt i frågor som gäller biologisk mångfald och hållbar användning av naturresurser.

Vad?

Tiina har erfarenhet av marknads- och incitamentsbaserade miljö- och klimatlösningar inom jord- och skogsbrukssektorn, särskilt skogsekosystem.

Förutom EU-praktik inom jord- och skogsbrukspolitik i Bryssel har denna miljö- och naturresursekonom tidigare arbetat med utsläppskonsulttjänster till företag och en frivillig kolmarknad samt ett skogsskyddsprogram som främjar både biologisk mångfald och bindning av kol.

Tiina är rätt person att kontakta i frågor som gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt naturresurser relaterade till cirkulär ekonomi.

Va?

Tiina är uppvuxen i Föris hemstad och hon är en aktiv utomhusmotionär som gärna skulle tillbringa fritiden i skärgården eller i Lappland. I verkligheten försöker hon dock främst jogga och åka skidor i Brunnsparken.

Tiina tror att djurparker är lika förgängliga som en linjär ekonomi.