personer

Timo Lehesvirta

Ledande Expert, Klimat- och naturlösningar, Sitra

Vem?

Timo Lehesvirta är ledande expert i teamet Klimat- och naturlösningar. Han utvecklar lösningar och styrmetoder för ekologisk rekonstruktion i samhället och för att stoppa naturförluster. Målet är en ny bio- och cirkulär ekonomi, där markanvändningslösningarna och våra handlingssätt förändrar tillståndet i vår natur mot det bättre och där de bästa rutinerna blir vardag. Det är viktigt att vår relation till naturen och till varandra utvecklas och att vi finner lösningar tillsammans.

Vad?

Timo är rätt person att kontakta i frågor som gäller naturens mångfald och ekosystemtjänster. Han har en gedigen erfarenhet av miljöledning inom den privata sektorn, både i Finland och internationellt. Vår tids fenomen betraktar han mot sin bakgrund som biolog. Timo intresserar sig för hur miljökonsekvenserna av mänsklig verksamhet kan bevisas och hur de sammanlänkas med värdekedjorna.

Va?

Enligt vännerna har Timo naturen i generna. På fritiden hittar man Timo ofta på fågel- eller svamputflykter. Han får också eftertraktade själförsörjningsupplevelse på fisketurer. Timo får också kraft av goda diskussioner och av att tänka tillsammans, då både frågorna och den egna förståelsen utvecklas.

Timo inspireras av att spåna fram idéer, filosofiska diskussioner och sprudlande humor. Enligt Timo börjar en hållbar framtid med hopp som ger upphov till gärningar, via vilka målen blir resultat.

Vad handlar det om?