Timo Matikainen

Senior Advisor, Kompetenses tid, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen