Veera Hyytiä

Projektkoordinator, Vägkarta for en rättvis dataekonomi, Sitra

Vem?

Veera arbetar i Sitras projekt Kompetensens tid med livslångt lärande, servicedesign och initiativ för att stimulera samhällsdebatten.

Vad?

Veera vill arbeta för att många röster blir hörda och öka förståelsen mellan människor i samhällsdebatten. Hon har studerat design, ledarskap och projektplanering i den danska skolan för kreativt ledarskap och meningsfullt företagande Kaospilot. Veera är intresserad av att hjälpa människor så att de litar på sina egna möjligheter att åstadkomma positiva förändringar i sina liv och på ett mer allmänt plan i samhället.

Det lönar sig att kalla Veera till platsen, när det behövs någon som faciliterar, visualiserar, utvecklar idéer eller sammanfattar den spretiga debatten.

Va?

På fritiden får Veera mycket glädje av hantverk och små experiment i trädgårdslandet, köket och keramikverkstaden.

Veera är övertygad om att lärandet i framtiden i allt högre grad handlar om gemenskap och upplevelser.