publikationer

Bättre hälsa genom genominformation

Publicerad

I den nationella genomstrategin föreslås centrala åtgärder genom vilka det kan säkerställas att man i Finland år 2020 effektivt använder genominformation till godo för människornas hälsa inom hälsovården och i beslutsfattande som främjar hälsa och välmående. För att målet ska uppnås krävs det att det inrättas en nationell genomdatabas som det är möjligt att utnyttja i vården av patienter och i vetenskaplig forskning.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Bättre hälsa genom genominformation

Undertitel

Nationell genomstrategi: Arbetsgruppens förslag

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2015

Utgivare

Social- och hälsovårdsministeriet

Sidantal

40 s.

ISBN (PDF)

978-952-00-3601-0

Ämne

ARVSMASSA; DATASEKRETESS; DATASÄKERHET; FARMAKOGENETIK; GENER; GENOM; GENOMIK; GENTEST; INDIVIDUALISERAD MEDICIN