publikationer

Hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin

Handboken utgör ett verktyg för företag för att evaluera och göra sin verksamhet mer hållbar och därmed öppna helt nya affärsmöjligheter.

Författarna

Accenture

Publicerad

Handboken Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille (Den cirkulära ekonomins hållbara affärsmodeller för företag inom kemiindustrin) visar företagen vilka möjligheter och fördelar den cirkulära ekonomin erbjuder samt hur affärsmodeller inom cirkulär ekonomi förändrar företagens leveranskedjor och företagsekosystem. Handboken ger företagen vägledning och verktyg för att bygga hållbar affärsverksamhet. Den innehåller flera exempel på hur affärsmodeller inom cirkulär ekonomi genomförs samt vilka färdigheter, kompetenser och teknologier som behövs.

Handboken är uppdelad i tre delar:

  1. Varför lönar det sig för ett företag att engagera sig i cirkulär ekonomi och hållbarhet?
  2. Vilka konkreta möjligheter och fördelar medför cirkulär ekonomi och hur kommer man åt dem?
  3. Hur kan man genomföra en förändring? Vilka är de steg som används för att övervinna de mest typiska hindren för förändring?

När du laddar ner denna handbok:

  • Du får veta mycket om fördelarna med cirkulär ekonomi och får aktuell information om kraven på hållbar affärsverksamhet.
  • Genom att gå igenom handboken och utnyttja den ’business model canvas’ som följer med, kan du anteckna och definiera de viktigaste förändringsmålen för ditt företag och nödvändiga åtgärder.
  • Du hittar lämpliga referenspunkter för ditt företag och uppmuntrande företagsexempel.
  • Ditt företag får den viktigaste information om den föränderliga regleringen inom kemiindustrin och tekniska krav samt nya teknologier som medför förändring.

Ladda ner handboken avgiftsfritt på finska och engelska:

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille ((Hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin, på finska och engelska)

Författarna

Accenture

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2020

Utgivare

Kemianteollisuus ry, Business Finland ja Sitra

Sidantal

64 s.

Ämne

cirkulär ekonomi, klimatförändring, affärsverksamhet, affärsverksamhetsmodeller, företagsutveckling, chemi, chemiindustri, företag

Vad handlar det om?