publikationer

Vårdval Halland -rapport

Författarna

Minna Tuominen-Thuesen

Publicerad

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Vårdval Halland -rapport

Författarna

Minna Tuominen-Thuesen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2010

Utgivare

Sitra

Sidantal

60 s.

ISBN (PDF)

978-951-563-732-1

ISSN (PDF)

1796-7112

Ämne

hälso- och sjukvård , hälsovårdstjänster, offentlig service, servicesedlar

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

34