nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Sitra och Nationalgalleriet hämtar lärdomar om utvecklingen av metaversum och genomför ett pilotprojekt om en virtuell och interaktiv konstutställning

Sitra, Nationalgalleriet och Decentraland bygger en konstutställning i den virtuella världen. Syftet är att utforska vilka möjligheter den följande utvecklingsfasen av internet, web 3.0, erbjuder.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra, Nationalgalleriet och Decentraland har skapat i en tredimensionell virtuell värld en digital version av Finlands paviljong på världsutställningen i Paris 1900. Vem som helst kan besöka den virtuella paviljongen i försöket Finnish Metagallery och genom att rösta delta i att välja utställningsverken.

Förutom att inspirera konstupplevare till att bekanta sig med en interaktiv virtuell värld är syftet dessutom att utforska dess verksamhet och de möjligheter som internets följande utvecklingsfas web 3.0 erbjuder samt dess egenskaper.

Sitras arbete för att bidra till web 3.0-utvecklingen är en del av de satsningar vars syfte är att förnya ekonomin och stärka Finlands konkurrenskraft.

Finnish Metagallery-försöket förväntas ge värdefull information om nästa generations internet. Samtidigt kan det främja uppkomsten av ett nätverk och en gemenskap i anknytning till web 3.0, dvs. ett ekosystem, i Finland.

”Det ligger i Finlands intresse att bättre förstå vad web 3.0 och metaversum handlar om”, säger Kristo Lehtonen, ledare för Sitras tema Rättvis dataekonomi.

Med metaversum avses olika visioner om framtidens internet, där en virtuell värld skapas för att komplettera den fysiska världen och människor enkelt kan förflytta sig från en tjänst eller miljö till en annan. Det innebär nya former av deltagande, företag och affärsmodeller.

Främjande av kultur i den virtuella världen

Försöket förväntas ge lärdomar om virtuella världars möjligheter att erbjuda nya slags konstutställningsupplevelser och främjande av kultur i den virtuella världen.

”Metagalleriet är samtidigt en inspirerande upptäcktsresa i framtidens metaversum och en konstutställning som väcker historien till liv. Det här passar oss, eftersom vår uppgift är att främja det finländska kulturarvets synlighet samt dess påverkan och utveckling av det”, berättar Johanna Eiramo, ledare för programmet Digitala Nationalgalleriet.

Utställningen Finnish Metagallery öppnas för gäster den 4 oktober 2022 i Decentraland som är en virtuell värld som använder blockkedjeteknik.

”Via metagalleriet kan vi visa konstens vänner något alldeles nytt, men samtidigt undersöka vad museiverksamhet kan gå ut på i web 3.0-världen. Nationalgalleriet har över 44 000 verk och information om dem som vi vill göra mer tillgängliga. Enligt undersökningar ger virtuella världar många positiva saker till interaktionen mellan människor”, betonar Nationalgalleriets generaldirektör Kimmo Levä.

”För de flesta människor är museibesök en social händelse, man besöker utställningar med familj, vänner, bekanta och arbetskamrater. Samma är möjligt i utställningen i Decentraland.”

I försöket har man även velat undersöka överskridandet av geografiska gränser då vi erbjuder konstupplevelser och nya former av deltagande, såsom att rösta i den virtuella världen.

”För oss är det viktigt att förstå mängden på och kvaliteten av besökarnas aktivering och interaktion och de olika svårighetsgraderna i den virtuella världen”, säger Eiramo. ”Ett allt större antal människor använder digitala tjänster i första hand, inte som en förlängning av den fysiska världen.”

Finland riskerar att hamna på efterkälken

Om Finland inte nu satsar på utvecklingen av web 3.0, riskerar vi att hamna på efterkälken vad gäller utveckling och utnyttjande av nästa generations internet, bedömer Lehtonen.

Sitra har stött projektet genom att ge experthjälp för genomförandet.

”Som framtidshus vill vi främja skapandet av denna kompetens och detta ekosystem i Finland”, säger Lehtonen.

Det ligger i Finlands intresse att aktivt bidra till att metaversum skapas enligt en europeisk värdegrund. Ett decentraliserat internet, dvs. web 3.0, har ansetts vara ett mer rättvist internet, där individer har bättre kontroll över och förtroende för användningen av deras egna data.

”Vad web 3.0 blir beror på oss alla. Det beror på vilka spelregler, vilken lagstiftning, vilka tekniker och affärsmodeller vi utvecklar i fortsättningen. Också i Finland behövs uppdatering av lagstiftningen”, konstaterar Lehtonen.

Språket i Finnish Metagallery är engelska, eftersom plattformens Decentralands språk är engelska. Den är avgiftsfri för besökarna.

Metagalleri-paviljongen har genomförts av design- och innovationsstudion Adventure Club med en öppen källkod. Efter att paviljongen i Decentraland stängt sina dörrar vid årsskiftet kan modellen användas av vem som helst, fritt och utan kostnad.

Sitra är ett oberoende framtidshus som verkar som en tankesmedja, främjar försök och verksamhetsmodeller samt påskyndar samarbete, och bygger enligt sitt uppdrag ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt Finland. Försöken är för Sitra ett sätt att samla och dela lärdomar samt att långsiktigt skapa en samhällsförändring.

Sitra och Nationalgalleriet ordnade ett invigningsevenemang för konstutställningsförsöket och ett nätverksevenemang 6.10.2022.

Vad handlar det om?