nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitras projekt främjar hälsovårdssektorns tillväxt med hjälp av data

Sitra strävar efter att stärka konkurrenskraften inom hälsovårdssektorn med hjälp av rättvis dataekonomi. Det pågår fyra projekt varav ett handlar om att europeiska barnsjukhus bygger upp ett samarbete som baserar sig på utnyttjande av data.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Ekosystem inom hälsovårdssektorn, dvs. samarbetsnätverk, har en betydande roll som drivkrafter för tillväxten. De tar fram information, kompetens och lösningar som kan användas för att påverka människornas hälsa och välbefinnande.

Sitra inledde fyra projekt som samlar in erfarenheter av utnyttjande av data i ekosystem och användning av verktyg för rättvis dataekonomi:

  • Hemvården för äldre utvecklas i Norra Österbotten genom att utnyttja data. Projektet utreder överföringen av data som uppstår vid hemvård mellan olika aktörer och strävar efter att undanröja hinder för användning av data som samlas in från flera källor. Samtidigt ökas kompetensen om utnyttjande av data.
  • Sex europeiska barnsjukhus strävar efter att främja utnyttjandet av data vid utveckling, forskning och informationsledning av barnhälsovården. Barnsjukhusen skapar ett ekosystem för hälsouppgifter och utvecklar verktyg för analysering av data. I samarbetet deltar HUS från Finland och barnsjukhus från Spanien, Storbritannien, Holland, Italien och Lettland.
  • I Norra Savolax försöker man med nya behandlingsmetoder hantera den ökande vårdbördan som orsakas av minnessjukdomar. Syftet är även att stärka minneshälsan så att allt färre insjuknar eller att sjukdomen uppkommer betydligt senare än för närvarande. I projektet sätts ihop ett samarbetsnätverk, vars syfte är att hitta nya metoder att stödja minneshälsan och förebygga minnessjukdomar genom att utnyttja data.
  • Man strävar efter att förbättra medicineringssäkerheten med hjälp av data. I projektet kartläggs informationslager som kombineras och analyseras för att få information om förverkligandet av medicineringssäkerheten. Därutöver strävar man efter att lösa problem inom läkemedelssäkerheten, till exempel med anknytning till eventuella biverkningar, och bygger upp grunden för utveckling av innovationer som utnyttjar data. Projektet ställer kompetens hos experter inom medicineringssäkerheten till olika branschers förfogande och möjliggör ett omfattande samarbete.

”Projekten representerar många olika aktörer runtom i Finland. Deltagarna kommer såväl från forskning och företag som från offentlig hälsovård. Målet är att höja de valda ekosystemens mognadsnivå och stärka kompetens och färdigheter som gäller utnyttjande av data”, säger Sitras expert Elina Drakvik.

Projektens gemensamma mål är att göra det smidigare att utnyttja mångsidiga data. Som rättesnöre har projekten bland annat Sitras regelbok (få finska och på engelska) för rättvis dataekonomi som aktörerna i ekosystemet kan använda för att komma överens om gemensamma spelregler. Projekten som valdes ut utifrån finansieringsansökan ska slutföras i slutet av maj 2023.

Projekten genomförs som en del av Sitras projekt Hälsodata 2030 där man skapar lösningar, rättvisa spelregler och en brygga för att utnyttja hälsodata över gränserna i Europa och främjar konkurrenskraften inom hälsovårdssektorn i Finland.

Vad handlar det om?