Historia

Sitras resa som en fond underställd Finlands Bank till ett framtidshus underställt riksdagen.

Decennier av framtidsarbete

1960-talet

Riksdagen grundar Sitra som gåva till det 50-åriga Finland. Konkurrenskraft och tillväxt, det vill säga morgondagens framgångsrika Finland, blir Sitras uppgift. Verksamheten får en bra start och det första forskningsprojektet handlar om att förebygga miljöförstöring. Sitra placerar riskkapital i internationaliseringen av Kone – och resten är historia.

1970-talet

Finländska forskare utvecklar xylitol, dvs. björksocker, delvis med stöd av finansiering från Sitra. Sitra engagerar sig även i andra produktutvecklingsfrågor: fonden grundar Uppfinningsstiftelsen. Den första ledningskursen i ekonomisk politik hålls i experimentell andra 1977 och futurologi tas upp på Sitras agenda.

1980-talet

Sitra introducerar kapitalinvesteringsverksamheten i Finland och projektet rekombinant-DNA startar genforskningen i Finland. Rapporten Finlands ekonomi 2010 förutspår bland annat bilar som delvis drivs med el och väcker framtidsdiskussionen i Finland. I Kervo anläggs en solby.

1990-talet

Sitra är Finlands största kapitalinvesterare men de forsknings-, utbildnings- och innovationsprojekt som pågår parallellt med investeringarna får en allt större roll mot slutet av decenniet. Ämnesområdena varierar från bionedbrytbara implantat till datasamhällsstrategier. Sitra överförs från Finlands Bank till att direkt underställas riksdagen och får Nokiaaktier av staten för att öka grundkapitalet.

2000-talet

Mjukare värderingar vaknar: vid sidan av den ekonomiska tillväxten är förebyggande av utslagning ett aktuellt tema. Förutom kunskap funderar man också på färdigheter. PreSeed-arbetet som förenar investerare och nystartade företag värdesätts högt och Sitras arbete med digitala informationssystem för hälsovården startar. Programmet Finland 2015 samlar beslutsfattare att behandla Finlands framtid och utbildningen i ekonomisk politik som pågått i flera decennier avslutas 2005. Det felet rättas till under de kommande decennierna.

2010-talet

Arbetet kring megatrender skördar lagrar. Elektroniska servicekanaler håller på att utvecklas till en grund för det digitala samhället och Sitra stöder hälsovårdsteknologins väg mot en tillväxtbransch. Klimatarbetet som har pågått i decennier kulminerar i en nationell vägkarta för cirkulär ekonomi. Sitra introducerar begreppet samhällelig investering i Finland. Finansiären har blivit en mångsidig samhällspåverkare, ett genuint framtidshus.

Vad handlar det om?