artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

EU:s bestämmelseförslag styr företag att använda data på ett mer ansvarsfullt sätt

De nya bestämmelseförslagen publicerade av Europeiska kommissionen är centrala milstolpar för utveckling av vår digitala verksamhetsmiljö. EU:s mål är mer rättvisa digitala praxisar och tjänster för både företag och människor.

Författare

Jaana Sinipuro

Publicerad

Vi befinner oss i en vändpunkt som ändrar vår digitala verksamhetsmiljö permanent. Europeiska kommissionen publicerade den 15.12.2020 två bestämmelseförslag som är centrala milstolpar på vägen mot ”Europas digitala årtionde”. Nya regler som baserar sig på den europeiska värdegrunden och som handlar om den digitala verksamhetsmiljön skyddar konsumenter och deras rättigheter allt bättre på nätet. Med hjälp av dem skapas digitala marknader som är öppnare och mer rättvisa än i dag.

Bestämmelseförslagen stöder tillväxten av små plattformar, samt sm- och startup-företag. Med de nya reglerna förbjuds orimliga villkor satta av sådana plattformsbolag som har blivit eller som förväntas att bli portvakter för den inre marknaden. Portvakter är sådana företag som har teknologi, sakkunskaper eller standarder med hjälp av vilka de kan kontrollera vem som får träda in på marknaden.

Digitaliseringen kan också styras värdebaserat

I EU-representationens meddelande sammanfattar ledande vice ordförande för Europas digitala färdigheter Margrethe Vestager målen för regleringen på följande sätt: ”Med bestämmelser säkerställs att det finns ett brett utbud av trygga produkter och tjänster tillgängliga för nätanvändare och att företag som är verksamma i Europa kan konkurrera på nätet fritt och rättvist, precis som utanför nätet. Nätet och världen utanför det är en oskiljaktig del av varandra. Vi borde kunna shoppa tryggt och lita på nyheter som vi läser. Det som är olagligt utanför nätet är lika olagligt på nätet.”

Med bestämmelsen som handlar om digitala marknader ingrips däremot mot de negativa följder som uppstår om plattformsbolag fungerar som portvakter för den inre marknaden. I bestämmelsen fastställs exempelvis likställiga regler för hur portvakternas orättvisa praxisar definieras och förbjuds. Goda handelsseder utvidgas alltså att omfatta även sökmotorer, sociala nätverk och förmedlingstjänster på nätet.

De nya bestämmelseförslagen fungerar som en fortsättning på den tidigare publicerade bestämmelsen om europeisk dataförvaltning och -delning.

I kommissionens presskonferens den 15.12.2020 betonade kommissionären för inre marknaden Thierry Breton att EU ställer sig positivt till alla aktörer, men tog samtidigt fram att ju större aktörer är, desto mer ansvar måste de ta för sin egen verksamhet. Vi är inte emot någon, vi är för demokratin, företagens vitalitet, innovationer och en rättvis konkurrens.”

I sin gemensamma uppträdelse betonade kommissionärerna att det råder en politisk konsensus i det första skedet trots rykterna om tvister och skilda åsikter. EU har en möjlighet att bli en värdebaserad ändrare av den nya digitala verksamhetsmiljön. Redan den tidigare allmänna dataskyddsförordningen gjorde EU en föregångare inom reglering av persondata.

Verksamhetsmiljön förnyas nu från flera olika håll

Det är en lång väg från en bestämmelseförslag till bestämmelsens genomförande i praktiken. Ändå kan vi hoppas på att vi trots tvister och praktiska svårigheter får bevittna hur det nya digitala årtiondet börjar. Verksamhetsmiljön ändras nu från flera olika håll.

Tyskland och Frankrike startade för ett år sedan ett europeiskt Gaia-X-samarbetsprojekt. Syftet med projektet är att skapa ett öppet ekosystem som definierar standarderna och infrastrukturen för datadelning som baserar sig på den europeiska värdegrunden. Det företagsdrivna projektet är öppet för globala teknologijättar, men dess bakgrund ligger i de europeiska företagens strävan efter digital suveränitet och gemensamma spelregler.

I många forskningar och artiklar behandlas också hur företagsansvaret har blivit en av affärsledningens prioriteter och hur konsumenternas förtroende kan tryggas i digitala tjänster. Gartner förutsade i år att 30 procent av betydande företag använder det nyaste verktyget som mäter ”samhällets röst” (voice of society) inom fyra år och strävar efter att påverka sin roll i samhället med hjälp av det. Företagsansvaret borde omfatta också data, vilket förutsätter utvidgning av de nuvarande referensramarna och ett helt nytt tankesätt. Regleringsramer sätter fart på utvecklingen, men föregångarföretagen agerar redan mer ansvarsfullt och etiskt än vad lagstiftningen förutsätter.

Dessa är tecken på att den digitala verksamhetsmiljön ser annorlunda ut efter 2020. Vice ordförande Margrethe Vestager jämförde de nya bestämmelserna med trafikljusen som togs i bruk för ett hundra år sedan när det började synas bilar i trafiken vid sidan av hästar. Också den digitala infrastrukturen och dataekonomin utvecklas så snabbt att de behöver spelregler som behandlar nätet och världen utanför nätet på samma sätt. Jämförelsen mellan data och vägnätet är passande. Data är en grundläggande struktur i vårt samhälle, och data måste betjäna samhället brett utan monopolisering eller algoritmiskt präglande samt utan att algoritmiska system skapar illamående eller diskriminerande praxisar.

Läs mer i EU-representationens meddelande och Europeiska kommissionens pressmeddelande (den 15.12.2020).

 

Vad handlar det om?