UM: FN-program för investeringar i samhällsutveckling till Helsingfors

Publicerad

FN:s kontor för projekttjänster UNOPS program för investeringar i samhällsutveckling (Social Impact Investing Initiative, S3I) ska bidra till att FN-målen för hållbar utveckling nås i utvecklingsländer. Investeringar i samhällsutveckling är ansvarsfulla investeringar som väntas både ge ekonomisk avkastning och ha samhällseffekter.

Finland planerar att stödja FN-programmet för investeringar i samhällsutveckling med 20 miljoner euro, konstaterar Utriksesministeriet i sitt pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet orsaken till att UNOPS valde att förlägga sitt programkontor till Finland är att det finska samhället gynnar investeringar i innovationer och samhällsutveckling. Också samhällets öppenhet och låga korruption påverkade beslutet.

Bland annat Sitra har redan i flera års tid byggt upp en verksamhetsmiljö som gynnar investeringar i samhällsutveckling.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?