Beräknad läsningstid 1 min

UM: FN-program för investeringar i samhällsutveckling till Helsingfors

Publicerad

FN:s kontor för projekttjänster UNOPS program för investeringar i samhällsutveckling (Social Impact Investing Initiative, S3I) ska bidra till att FN-målen för hållbar utveckling nås i utvecklingsländer. Investeringar i samhällsutveckling är ansvarsfulla investeringar som väntas både ge ekonomisk avkastning och ha samhällseffekter.

Finland planerar att stödja FN-programmet för investeringar i samhällsutveckling med 20 miljoner euro, konstaterar Utriksesministeriet i sitt pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet orsaken till att UNOPS valde att förlägga sitt programkontor till Finland är att det finska samhället gynnar investeringar i innovationer och samhällsutveckling. Också samhällets öppenhet och låga korruption påverkade beslutet.

Bland annat Sitra har redan i flera års tid byggt upp en verksamhetsmiljö som gynnar investeringar i samhällsutveckling.

Ämne

Samhällelig investering

Samhällelig investering hjälper till att skapa välfärd på ett effektivt och resurseffektivt sätt. Det är ett sätt att kanalisera privat kapital till projekt som syftar till positiv och mätbar samhällsnytta.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?