Live
Internationellt forum för cirkulär ekonomi WCEF2017

Internationellt forum för cirkulär ekonomi WCEF2017

World Circular Economy Forum 2017 presenterar världens bästa lösningar för cirkulär ekonomi samt de högst uppskattade experterna i branschen. Det banbrytande storevenemanget WCEF2017 samlar 1 500 nyckelpersoner från olika delar av världen till Finlandiahuset i Helsingfors den 5–7 juni. Kom och ta del av kärnan i cirkulär ekonomi!

Info

Finland vill bli ett modelland för cirkulär ekonomi. Vi strävar efter att vara föregångare som erbjuder nya lösningar för en värld som vill göra sig fri från fossila råvaror och överkonsumtion.

World Circular Economy Forum 2017 förenar ekonomiska aspekter med miljöhänsyn och presenterar världens bästa lösningar för cirkulär ekonomi. Evenemanget hjälper också världens beslutsfattare att ingå oförutsedda partnerskap.

Eftersom övergången till cirkulär ekonomi är en mycket stor omändring behövs samarbete över bransch- och sektorsgränserna. Vi välkomnar experter inom hållbar utveckling, företrädare för finansiering, handel, industri och förvaltning, beslutsfattare samt städer och regioner att medverka i denna process.

 

Ta del av evenemangsprogrammet och läs mer på den engelskspråkiga webbplatsen.

Kontakta oss

Vad handlar det om?