nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Det ledande evenemanget inom cirkulär ekonomi erbjuder en krisdrabbad värld verktyg för en hållbar omstart

World Circular Economy Forum, som fick sin början i Finland, samlar 29–30 september virtuellt över 5 000 ledande aktörer redo att förändra vårt ekonomiska system. Målet är att sprida de bästa lösningarna för en hållbar återhämtning genom ett centralt verktyg – cirkulär ekonomi. Samtidigt publicerar Sitra även en guide för andra länder som vill påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

Publicerad

World Circular Economy Forum (WCEF), som har blivit det viktigaste evenemanget för utvecklare av en ny, mer hållbar ekonomi, fortsätter sitt segertåg. Evenemanget, som har sitt ursprung i Finland, samlar i år över 5 000 registrerade deltagare – från närmare 140 länder – redo att förändra vårt ekonomiska system. Evenemanget inleds i tisdag.

Evenemanget, som anordnades första gången 2017, visar upp världens bästa lösningar för cirkulär ekonomi. Årets helt virtuella WCEFonline fokuserar på den cirkulära ekonomins roll för en hållbar återhämtning. De plötsliga effekterna av coronakrisen samt den alltmer alarmerande klimatkrisen och förlusten av värdefull natur tvingar samhällen runt om i världen att söka nya tillväxtkällor och sätt att förnya ekonomins grundvalar. Pandemin visade tydligt att det linjära ekonomiska systemet med långa produktionskedjor är sårbart i en krissituation. Cirkulär ekonomi kan öka förmågan att hantera föränderliga förhållanden, samt möta yttre störningar och kriser. Detta möjliggörs till exempel av lokala leverantörskedjor som bygger på slutna kretslopp i företag inom cirkulär ekonomi.

”Vi har ett unikt tillfälle att stödja hållbar tillväxt genom lösningar inom cirkulär ekonomi. De kan göra samhället stabilare och hjälpa oss att komma ifrån överkonsumtion så att vi använder naturresurserna inom gränserna för ett jordklot”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Bakom evenemanget står liksom tidigare år utöver Sitra även flera betydande globala institutioner. WCEFonline öppnar dörrarna till toppkompetens inom cirkulär ekonomi för hela världen och erbjuder en bredare publik än tidigare, med möjlighet att driva på för en hållbar omstart och dela bästa praxis oberoende av var man befinner sig. Evenemangets hemsida: www.wcefonline.com.

Seminariet inleds tisdagen den 29 september kl. 12.00 (UTC+3) av Sitra tillsammans med Europeiska kommissionen. Förutom den globala lägesbilden fokuserar öppningen på de möjligheter som EU:s stimulanspaket och programmet för grön utveckling skapar för att stimulera ekonomin. På evenemanget talar bland annat Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram, kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, miljökommissionär Virginijus Sinkevicius och miljöministrarna Stientje van Veldhoven, och Krista Mikkonen.

Evenemangets övriga delar lyfter fram finansiering, politik och de partnerskap som krävs för cirkulär ekonomi, samt coronavirusets inverkan på företagen. Förutom Europa lyser strålkastarna även på Afrika och Nordamerika under WCEFonline.

Evenemanget är öppet och avgiftsfritt för alla. Det omfattar också de över 70 sidoevenemang från runt om i världen som äger rum under september–december. Ämnena varierar från förmånliga boendelösningar till städernas utveckling inom cirkulär ekonomi och sysselsättningseffekter inom cirkulär ekonomi. Efter hösten fortsätter WCEF-arbetet med ett evenemang som ordnas i Holland i april och som särskilt fokuserar på sambanden mellan cirkulär ekonomi och klimatet. WCEF2021, som arrangeras i Kanada i september nästa år, samlar föregångare och entusiaster inom cirkulär ekonomi för att ge en djupare inblick i möjligheterna både i Nordamerika och globalt.

Finlands gåvor är en handbok och en sammanställning av de mest inspirerande lösningarna

WCEF föddes under Finlands 100-årsjubileum 2017, som en gåva från 50-åriga Sitra. Sitra vill alltjämt stödja den globala övergången mot en mer hållbar ekonomi – i år ger vi andra länder en guide för hur man skapar en vägkarta mot cirkulär ekonomi. Verket som publiceras i WCEFonline samlar lärdomar och observationer om den process som skapade världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi i Finland.

Sitra har sedan 2016 sammanställt en lista över de mest intressanta finländska lösningarna inom cirkulär ekonomi. På WCEFonline blir listan internationell – nu finns en färsk sammanställning av de 39 mest inspirerande lösningarna världen över.

Anmäla dig till WCEFonline via länken www.wcefonline.com.

Cirkulär ekonomi och World Circular Economy Forum

  • Det globala forumet för cirkulär ekonomi WCEF är ett årligt evenemang som sammanför upp till tusen ledare från affärslivet, beslutsfattare och sakkunniga från över hundra länder för att diskutera dagens bästa lösningar inom cirkulär ekonomi. WCEF är också en plattform för mer specifikt avgränsade evenemang och sidoevenemang. År 2017 bjöd Sitra in välfärdens förnyare till att fira Finlands hundraåriga självständighet under WCEF2017. Över 1 600 deltagare från nästan hundra länder anlände till Helsingfors. WCEF2018 hölls i Yokohama, Japan och WCEF2019 åter i Helsingfors, dit över 2 200 deltagare anlände. WCEF2021 arrangeras i Kanada.
  • Finländarnas framtidshus Sitra ordnar WCEFonline i samarbete med African Circular Economy Alliance, Circular Economy Leadership Coalition, Circular Economy Stakeholder Platform, Ellen MacArthur Foundation, Europeiska kommissionen, Platform for Accelerating the Circular Economy Coalition och World Business Counsil for Sustainable Develpoment i samarbete med Hollands, Kanadas och Finlands regeringar. WCEF2021 ordnas i samarbete med International Chamber of Commerce, Nordic Innovation, OECD och FN:s miljöprogram.
  • Cirkulär ekonomi innebär för företag ett nytt tankesätt, där hållbar ekonomisk tillväxt eftersträvas med hjälp av nya affärsmodeller. Enligt Accentures undersökningar kan cirkulär ekonomi fram till 2030 generera en ökad avkastning på 4,5 biljoner amerikanska dollar. I undersökningen fastställdes affärsmodeller för cirkulär ekonomi som bidrar till att frikoppla ekonomisk tillväxt från utvinning av naturresurser och samtidigt öka konkurrenskraften.