archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

WCEF2017 började i Finlandiahuset – Toppexperter om cirkulär ekonomi samlas för första gången

Den globala ekonomiska tillväxten kan fortsätta, välfärden kan ökas och fattigdom utrotas, även om förbrukningen av material och energi minskar. Så säger Achim Steiner som tillträder posten av ordförande för FN:s utvecklingsprogram UNDP och som under de senaste åren forskat i globala ekonomiska utmaningar vid Martin School vid Oxfords universitet. Den tysk-brasilianskbördige Steiner menar att vi just nu lever i en tid då det är möjligt att övergå till ett nytt slags ekonomisk tillväxt, eftersom ett nytt ekonomiskt tänkande vinner mark i världen.

Författare

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Achim Steiner öppnade World Circular Economy Forum på måndagen i Finlandiahuset i Helsingfors. WCEF2017 har samlat till Finland 1 500 deltagare som är intresserade av cirkulär ekonomi från över 105 länder runt om i världen.

WCEF2017 är ett nytt slag av ekonomiskt toppevenemang som ordnas av Sitra och dess internationella samarbetspartner. På det presenteras världens bästa lösningar till cirkulär ekonomi. Den 5–7 juni begrundar representanter för förvaltningen, näringslivet, städer, organisationer och forskare hur man genom cirkulär ekonomi kan skapa ekonomisk tillväxt och genomföra FN:s mål för en hållbar utveckling.

I tre dagars tid ordnas i Helsingfors även andra möten om cirkulär ekonomi. Exempelvis sammanträder FN:s internationella resurspanel i Helsingfors. Det ordnas 13 sidoevenemang och på WCEF2017:s utställningsområde presenterar 23 företag och sammanslutningar sina lösningar.

Det 50-åriga Sitra vill till jubileumsårets ära och som en del av Finlands 100-årsjubileum erbjuda ett forum för ett toppmöte som främjar en hållbar ekonomisk tillväxt.

Finlands nationella vägkarta – den första i världen – mot en cirkulär ekonomi har växt ett stort intresse bland deltagarna.

”Den cirkulära ekonomin kan även bli det hundraåriga Finlands följande framgångshistoria”, säger Mikko Kosonen, överombudsman vid Sitra.

Den kinesiske professorn Bing Zhu betonar internationellt samarbete, så att det i världen kan skapas en grön och kolsnål framtid. I Kina är cirkulär ekonomi en viktig del av strategin genom vilken landet förenar ekonomisk tillväxt med ekologisk utveckling.

Enligt vice ordförande för FN:s miljöprogram Ibrahim Thiaw finns det ingen återvändo från vägen mot en kolsnål, effektiv och ren ekonomisk modell. Detta på grund av att företag och medborgare runt om i världen driver på det.

Funto Boroffice, verkställande direktör för det nigerianska återvinningsföretaget Chanja Datti Ltd., säger att cirkulär ekonomi medför nya arbetsplatser, en ökning av kvinnors rättigheter och minskad fattigdom.

Astronauten Cady Coleman säger att när man ser på jordklotet från rymden förstår man att internationellt samarbete och lösningar till hållbar utveckling är nödvändiga för att vår planet ska hållas frisk.

Janez Potočnick från Internationella resurspanelen säger att 60 procent av världens ekosystem har skadats och 33 procent av marken har förstörts på grund av erosion. Det mest alarmerande är att efter år 2000 har materialeffektiviteten i världen snarare försämrats än förbättrats.

 

Mer information:

Mari Pantsar, direktör, kolneutral cirkulär ekonomi, mari.pantsar(a)www.sitra.fi, 050 382 0755

Samuli Laita, kommunikationsexpert, samuli.laita(at)www.sitra.fi, 040 536 8650

Begäran om intervju med talarna vid WCEF2017:

Sanna Autere, kommunikationsexpert, sanna.autere(at)www.sitra.fi, 050 331 7510

Evenemangets nätsidor: www.wcef2017.com

Vad handlar det om?