ordbok

Affärsverksamhetsekosystem

Ett nätverk där olika typer av privata och offentliga aktörer samarbetar och skapar produkter och tjänster som kompletterar varandra eller utvecklar nya typer av kunnande och produktionsresurser. Sådana här finns bland annat kring biogas.