ordbok

Anonymisering

En process där uppgifter ändras så att ingen, inklusive den personuppgiftsansvarige, inte kan identifiera den person till vilken uppgifterna anknyter direkt eller indirekt.