ordbok

Biobränsle

Bränsle framställt av biomassa eller organiskt material. Till exempel torkat träflis som bränns som sådant eller förädlat biobränsle, såsom bioetanol eller biodiesel.