ordbok

Biogas

Gas som innehåller metan (CH4) och som bildas när mikrober bryter ner organiskt material såsom gödsel eller slam från avloppsreningsverk i syrefria förhållanden.