ordbok

biogen koldioxid

Koldioxid som frigörs när biologiskt material, dvs. biomassa eller dess derivat förbränns eller förmultnar. Exempel på detta är koldioxid, som frigörs när trä och biogas som uppkommit genom biologiskt sönderfall förbränns.