ordbok

Dataaltruism

Ett sätt att agera där individer och organisationer frivilligt delar eller gör data tillgänglig för allmännyttiga syften.

Att använda data till exempel i forskningar är allmännyttigt bruk.