ordbok

Dataetik

En gren av etiken som behandlar de etiska problemen relaterade till data.

Dataetik kan behandla problem som gäller att producera, hantera, ordna (kuratera), dela, sprida, skapa och lagra data.