ordbok

Effekter

Omfattande ändringar som eftersträvas i samhället på lång sikt. Effekter kan också innebära en positiv utveckling som eftersträvas genom verksamhet det vill säga samhällsnytta. Effekter uppstår ofta som resultat av flera olika aktörer och flera olika slags verksamhet. Ändringen kan vara kvantitativ och mätbar samt kvalitativ och observerbar.