ordbok

Ekosystemet för dataekonomi

Ekosystemen för dataekonomi utgör ett nätverk som består av ekosystemmedlemmar som använder data som en källa för affärsverksamhet. Olika intressentgrupper är direkt eller indirekt kopplade till varandra via nätverket och dess värdekedjor. Till ekosystemet för dataekonomin hör även (officiella eller inofficiella) regler som definierar den verksamhet som är tillåten i nätverket.

Källor: 1) Koskinen J, Knaapi-Junnila S & Rantanen M (2019, under review) What if we had fair – people-centred – data economy ecosystems? IEEE Smart World conference: Ethics and Human Rights in Smart Information Systems och 2) Koskinen J, Rantanen M, Kimppa K & Hyrynsalmi S. (2017) Ecosystem ethics:  An ethical analysis of orchestrators’ ultimate power and the dilemma of ecosystem ruling.  In IWSECO 2017, 2017.