ordbok

Fenomen

Något som man har börjat observera. I bakgrunden verkar flera olika faktorer som är oberoende av varandra. Också olika tillfälliga rörelser, händelser och modeströmmar kallas ofta för fenomen.