ordbok

Hälsodata

Hälsodata är uppgifter om hälsa: personuppgifter som rör en persons fysiska eller psykiska hälsa, inbegripet tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger information om dennes hälsostatus.

Källa: Allmän dataskyddsförordning 2016/679 (EU) artikel 4.