ordbok

Integritet som lyxvara-modellen

Konsumenterna betalar allt högre priser för integritetsskydd. Företag erbjuder tjänster och anordningar till högre pris åt sådana konsumenter som vill skydda sin integritet och sina uppgifter bättre än andra.