ordbok

Kaskadprincipen

Prioritetsordning för användningen av råvaror för att åstadkomma resurseffektivitet. Av trä görs till exempel först produkter av den högre förädlingsgraden, som återvinns eller återanvänds och först i sista hand utnyttjas till energi.