ordbok

klimatpositiv

Den positiva nettoeffekten för samhället som en produkt, ett företag, en kommun och en stat har på klimatförändringen. Kan jämföras med begreppet klimatnegativ.