ordbok

Klimatrisk

Risker som direkta eller indirekta effekter av klimatförändringen har på företags affärsverksamhet och på samhället i stort. Direkt inverkan är till exempel torka som beror på väderfenomen och indirekta effekter till exempel försämrade spannmålsskördar på grund av torka och de höjda matpriser som följer på det. Läs mer.