ordbok

kolbalans

Förändringen av mängden kol i en kolreservoar, till exempel skog, per tidsenhet (år). En positiv kolbalans innebär att kolreservoarerna ökar.