ordbok

Kolrisk

Risker som klimatförändringsbegränsande åtgärder medför för företags, placerares, städers eller staters verksamhet och välstånd. Till exempel risker som uppstår i samband med att priset på växthusgasutsläpp stiger eller användningen av fossila bränslen begränsas. Läs mer.