ordbok

Näringsåtervinning

Vi kan förbättra hanteringen av näringsämnen genom ökad näringsåtervinning. Med näringsåtervinning avses behandling och utnyttjande av de sidoströmmar som uppstår i jordbruket och hela livsmedelskedjan, till exempel spillning, slam från reningsverk, biomassa och avfall, så att de nyttiga näringsämnen de innehåller – i synnerhet fosfor och kväve – fås tillbaka till kretsloppet och kan utnyttjas till exempel som gödsel. Främjandet av näringsåtervinning ligger i kärnan för den cirkulära ekonomin.