ordbok

Resiliens

Människors och sammanslutningars förmåga att agera i föränderliga förhållanden, bemöta störningar och kriser samt återhämta sig från dem. Till exempel ett samhälles förmåga att återhämta sig efter ett krig, naturens förmåga att återställa balansen i ekosystemen.