ordbok

Resursvishet

Förmåga att utnyttja olika resurser (naturresurser, råvaror, energi, produkter och tjänster, utrymmen och tid) med eftertanke. Till skillnad från resurseffektivitet främjar resursvishet välmående och hållbar utveckling.