ordbok

Situationsbild

En beskrivning av nuläget för det som utvärderas. Situationsbilden innehåller interna faktorer för det som ska utvärderas och en analys av omvärlden.