ordbok

Svag signal

Ett tecken på något som kommer att stiga upp till ytan eller det första symtomet på en eventuell förändring som kan vara av stor betydelse i framtiden. En svag signal är ett tecken på något nytt eller en ny sida av något gammalt, som överraskar sina tolkare och tvingar fram nya antaganden om nuläget. Den är därför ofta svår att upptäcka eller blir enkelt förbisedd. En svag signal beskriver ett fenomen som i framtiden kan påverka, men som ännu inte är av betydelse. Det behöver tid att mogna.