ordbok

Systemisk förändring

Med systemisk förändring avses en samtidigt förändring av verksamhetsmodeller, strukturer och växelverkan mellan dessa för att skapa förutsättningar för framtida välfärd och hållbar utveckling.