ordbok

Tjänster som naturen ger

Materiella och immateriella fördelar som naturen ger människan, såsom kolsänkor, pollinering av näringsväxter, rening av vatten och luft eller begränsning av översvämningar. Även alla förnybara material som naturen producerar och som ger oss näring, kläder, energi eller läkemedel, hör till tjänster som naturen ger. Även känd som ekosystemtjänster.