ordbok

Utsläppskompensation

Köp av utsläppsreduktionsenheter som motsvarar de utsläpp som uppstått. Med tillgångarna stödjer man till exempel hållbar användning av förnybar energi eller av mark och skogar i utvecklingsländer runt om i världen.  Målet är att motverka klimatförändringen. Läs mer (på finska och engelska).