ordbok

Vision

En beskrivning av det önskade framtidstillståndet. Visionen beskriver aktörens målbild och förutsätter åtgärder för att man ska uppnå den värld som visionen beskriver.