personer

Aart De Geus

Ordförande och VD, Bertelsmannstiftelsen, Tyskland

Aart Jan de Geus, född 1955, studerade juridik vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam. Efter juristexamen slutförde han en doktorandutbildning i arbetsrätt vid Universitetet i Nijmegen.

Från 1980 arbetade De Geus för Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), ett handelsförbund i Nederländerna. Han blev dess vice ordförande 1993 med ansvar för social trygghet, pensioner, hälsa och sysselsättning. I denna egenskap blev han utnämnd till ledamot i Nederländernas sociala och ekonomiska råd (“Sociaal-Economische Raad”).

År 1998 blev han delägare i konsultfirman Boer & Croon i Amsterdam. Från 2002 till 2007 var De Geus minister för sociala frågor och sysselsättning i Balkenendes regeringar.

Från 2007, i egenskap av ställföreträdande generalsekreterare för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), var De Geus ansvarig för sysselsättning, arbete och sociala frågor (inkluderat hälsa, pensioner och migration), utbildning liksom entreprenörskap och förvaltning. Han samordnade det horisontella projektet Making Reform Happen, och var även ansvarig för OECD:s åtgärder inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Sedan september 2011 har De Geus varit styrelsemedlem i Bertelmannstiftelsen. Sedan den 5 augusti 2012 är han ordförande och VD för samma organisation. Han är ansvarig för stiftelsens arbete inom Europeisk integration, demokratins framtid, hållbara ekonomier samt internationella megatrender och partnerskap.

Vad handlar det om?