personer

Aino Saaristo

Projektforskare, Handelshögskolan vid Åbo Universitet, Centre for Collaborative Research CCR

Projektforskare vid Centre for Collaborative Research CCR, Handelshögskolan vid Åbo Universitet. Hon arbetade i IHAN forskningsprojektet i 2022.