Aleksi Kopponen

Specialsakkunnig, Finansministeriet, Offentliga förvaltningens ICT

Från denna författare

Läst den än?