personer

Essi Ellman

advokatbyrå Hannes Snellman

Essi Ellman arbetar med konkurrensrätt på advokatbyrå Hannes Snellman och är särskilt intresserad av ansvar och ärenden som anknyter till ESG. Hon har varit med om att skriva artikeln ”Tasa-arvo ja kilpailuoikeus”.