Heli Salminen-Mankonen

Forskningsdirektör, Åbo universitet, Digital Futures

Från denna författare

Läst den än?

Vad handlar det om?