personer

Heli Salminen-Mankonen

Forskningsdirektör, Åbo universitet, Digital Futures

Vad handlar det om?