Henri Grundsten

Ordförande, Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering


Henri Grundstén arbetar som utvecklingsdirektör i TESI.

Från denna författare

Läst den än?