personer

Henri Grundsten

Ordförande, Finlands nationella styrgrupp för samhällelig investering

Henri Grundstén arbetar som utvecklingsdirektör i TESI.