personer

Johanna Arola

med.dr, docent, t.f. verkställande direktör, Finska Biobankandelslaget - FINBB