personer

Kai Alhanen

Kai Alhanen, TD är filosof, utbildare och handledare på Aretai Oy och chef för tillhörande DialogiAkatemia. Han har skrivit verket ”Dialogi demokratiassa” och varit rådgivare i utvecklingen av Rondpaus.