personer

Maria Wasastjerna

advokatbyrå Hannes Snellman

Juris doktor Maria Wasastjerna är partner i advokatbyrån Hannes Snellman. Hon är särskilt intresserad av digital konkurrens och dataekonomi, compliance och företagsansvarsfrågor. Utifrån sin avhandling har Maria gett ut den aktuella boken ”Competition, Data & Privacy in the Digital Economy”.